Privacyverklaring

Privacyverklaring P4N Duurzaamheid en Natuur, en P4P Natuurfotografie

Identiteit

P4N Duurzaamheid en Natuur (hierna: P4N), en P4P Natuurfotografie (hierna: P4P), gevestigd in Leersum, zijn geregistreerde handelsnamen van Ronald Stiefelhagen (KvK nr. 30207958) en als zodanig verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
P4N Duurzaamheid en Natuur
P4P Natuurfotografie
info@P4Nduurzaam.nl
info@P4Pnatuurfotografie.nl

Verwerking van persoonsgegevens

P4N en P4P verwerken persoonsgegevens van derden wanneer door P4N en/of P4P aangeboden diensten/producten worden afgenomen, of wanneer personen interesse hebben om diensten/producten van P4N en/of P4P te gaan afnemen, of als onderdeel van projectuitvoering voor opdrachtgevers van P4N en/of P4P.

Persoonsgegevens die door P4N en P4P worden opgeslagen zijn:

 • Voor- en achternaam,
 • Geslacht,
 • Indien van toepassing: werkgever/opdrachtgever en functie,
 • Adresgegevens,
 • Telefoonnummers,
 • E-mailadressen,
 • Indien van toepassing: bankrekeningnummer,
 • Eventuele andere relevante persoonsgegevens die personen aan P4N of P4P verstrekken
  (bijvoorbeeld persoonlijke interesses en voorkeuren in relatie tot een natuurfotografie workshop welke door P4P wordt gegeven).

P4N en P4P gebruiken geen geautomatiseerde gegevenssystemen.

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking

P4P en P4N verwerken bovengenoemde persoonsgegevens om:

 • Contact op te kunnen nemen in het kader van uitvoering van onderhanden dienstverlening,
 • Goederen en diensten te kunnen afleveren,
 • Facturering en betalingen te kunnen afhandelen,
 • Informatie te kunnen verstrekken over wijzigingen in het diensten/producten aanbod,
 • Een nieuwsbrief of eindejaarsgroet te kunnen verzenden,
 • Projecten voor opdrachtgevers te kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld het opstellen van een stakeholder overzicht in het kader van een natuurontwikkelingsproject),
 • Aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen (bijvoorbeeld gegevens die bijgehouden moeten worden in relatie tot belastingaangiftes).

Online media

Bovenvermelde persoonsgegevens kunnen verzameld worden via bezoeken aan de websites (contactpagina’s) en sociale media accounts (Facebook, Instagram, en YouTube) van P4N of P4P.

Er worden alleen persoonsgegevens verzameld die noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze worden verzameld. P4N en P4P gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken.

P4N en P4P hebben expliciet niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen van website- of social mediabezoekers die jonger zijn dan 16 jaar en waarvoor geen toestemming bestaat van ouders of voogd. P4N en P4P kunnen echter niet controleren of bezoekers ouder zijn dan 16 jaar en of er sprake is van toestemming van ouder of voogd.

Duur van de opslag

P4N en P4P bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. P4N en P4P hanteren de volgende bewaartermijn: onbeperkt.

Delen van persoonsgegevens met derden

P4N en P4P verkopen persoonsgegevens niet aan derden. P4N en P4P verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst in het kader waarvan de persoonsgegevens zijn verzameld, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging van persoonsgegevens

P4N en P4P nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus en hebben passende voorzorgsmaatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van P4N en P4P opereren via een beveiligde verbinding met SSL certificaat.

Recht op inzage, rectificatie, of wissen van de persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U heeft ook het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door P4N en/of P4P. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij P4N en/of P4P een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens naar uzelf of naar een andere door u genoemde organisatie door te sturen.

Wil u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid, of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar P4N en/of P4P (zie contactinformatie hierboven). Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Let op: maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart (dit ter bescherming van uw privacy). P4N en/of P4P zullen dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken (na ontvangst van kopie identiteitsbewijs), reageren op uw verzoek. P4N en P4P willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.