Gallery

 • Dutch Outdoors

  Dutch Outdoors

  De Osbroeken. August 2019, Drenthe, The Netherlands (20190814_DSC4788).

 • Dutch Outdoors

  Dutch Outdoors

  Lichtende nachtwolken / Noctilucent clouds. June 2019, Utrecht, The Netherlands (20190613_DSC4154).

 • Dutch Mustelids

  Dutch Mustelids

  Das met jong / Badger with cub. May 2019, Utrecht, The Netherlands (20190523_DSC3840).

 • Dutch Mustelids

  Dutch Mustelids

  Boommarter / Pine Marten. May 2019, Utrecht, The Netherlands (20190518_DSC3636).

 • Dutch Mustelids

  Dutch Mustelids

  Boommarter met prooi / Pine Marten with prey. May 2019, Utrecht, The Netherlands (20190515_DSC3348).

 • Dutch Mustelids

  Dutch Mustelids

  Boommarter / Female Pine Marten. May 2019, Utrecht, The Netherlands (20190515_DSC3331).

 • Dutch Mustelids

  Dutch Mustelids

  Boommarter jong / Pine Marten cub. May 2019, Utrecht, The Netherlands (20190512_DSC3009).

 • Dutch Mustelids

  Dutch Mustelids

  Boommarter / Male Pine Marten. April 2019, Utrecht, The Netherlands (20190423_DSC1771).

 • Other Wildlife

  Other Wildlife

  Zwarte Specht man / Black Woodpecker male. April 2019, Utrecht, The Netherlands (20190411_DSC1319).